مخابرات منطقه همدان

08138273777

سامانه ۲۰۱۱۷

تاریخ انتشار : 1398/04/31

کلیه مشتریانی که سرویس #تلفن_ثابت را دریافت نموده اند ، می توانند با این سرشماره توسط تلفن ثابت دیگری و یا #تلفن_همراه #تماس حاصل نموده و با ارائه شماره تلفن اختصاصی خود، #خدمات پشتیبانی دریافت نمایند.
هر مشتری قبل از تماس با ۲۰۱۱۷ برای اعلام خرابی تلفن باید از سالم بودن دستگاه تلفن و سیم کشی داخل ساختمان اطمینان پیدا کند. رفع خرابی داخلی تلفن وظیفه شرکت مخابرات نمی باشد .در صورتیکه خرابی تلفن بعد از گذشت ۲۴ ساعت رفع نشد مشترکین می توانند با شماره 2021 واحد ارتباط مردمی شرکت مخابرات ایران تماس حاصل نمایند

#شرکت_مخابرات_ایران
#ارتباطی_فراگیر

روابط عمومی شرکت مخابرات منطقه همدان

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی