سایت مخابرات ایران به آدرس www.tci.ir پنجره ای بسوی دنیایی ازخدمات مخابراتی غیرحضوری

تاریخ انتشار : 1398/10/14

سایت مخابرات ایران به آدرس www.tci.ir پنجره ای بسوی دنیایی ازخدمات مخابراتی غیرحضوری

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان ازآنجاییکه در روزگار نوین،وقت ارزشی بیش از پیش داشته و دیگر طلانیست وارزش واقعی آن بیش ازطلاست،شرکت مخابرات ایران بصورت 24ساعته براین اراده است که تمامی امکانات و خدمات خودرا بصورت آنلاین و بدون هیچگونه وقت کشی وحتی نیاز به خروج از محل کارو منزل مشتریان به آنهاارائه نماید.
درهمین راستا با طراحی و اجرایی نمودن سایتهاو سامانه هایی که برای همگان قابل دسترس باشدسعی گردیده که در درگاههای دسترسی نیز تنوع باشد تا هرکسی به فراخورامکاناتی که دراختیاردارد بتواند تقاضای خودرا ارائه کند.
یکی از راههای اطلاع ،دسترسی ویا درخواست برای خدمات گوناگون مخابرات ازقبیل ثبت نام یا خرید بسته های اینترنتی و…..سایت TCI.IRمیباشد.
شما میتوانید با مراجعه به این سایت ضمن اطلاع از آخرین تحولات در زمینه خدمات رسانی ،برای دریافت هر خدمتی ثبت نام کنید که درخواست شما بلافاصله وبصورت آنلاین در اختیار مسئول مربوطه قرار گرفته و مورد بررسی قرار میگیرد.
درحقیقت شما بدون مراجعه حضوری امکان این را پیدا میکنید که درخواست خودرا ثبت ومنتظر جواب آن باشید

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی