سرقت کابل بلای جان مخابرات.

تاریخ انتشار : 1399/05/12

سرقت کابل بلای جان مخابرات.

متاسفانه یکی از شایع ترین مشکلاتی که در راه خدمات رسانی از سوی مخابرات موجب کندی و زمینگیرشدن پرسنل می شود، مسأله سرقت و آسیب رسانی به تاسیسات و سخت افزارهاست.

سرقت کابل‌های مخابراتی یکی ازآفتهای است که موجب درگیرشدن نیروها ،هدر رفت وقت و سرمایه مادی و معنوی #مخابرات منطقه همدان بوده و لطمات زیادی به این سازمان زده است.
باکمال تاسف در آخرین اخباراز این پدیده شوم، روشن شد که پستهای 40و41از زیر مجموعه های کافو03واقع در منطقه شورین به کلی با سرقت کابل مواجه و تلفن تعدادی از مشترکین قطع است.
در حال حاضر نیروهای #مخابرات منطقه همدان، در حال نصب کابل جایگزین برای برقراری ارتباط هستند.
از تمامی شهروندان درخواست داریم که در صورت مشاهده این گونه افراد مراتب را فورا به پلیس یا به نزدیکترین مراکزمخابراتی اطلاع دهند.

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی