شماره 9990گوش شنوای همراه اول وپاسخگوی کلیه مسائل تلفن همراه

تاریخ انتشار : 1399/04/09

شماره 9990گوش شنوای همراه اول وپاسخگوی کلیه مسائل تلفن همراه

به اطلاع هم استان‌های عزیز می رساند، چنانکه با مشکل آنتن دهی همراه اول مواجه هستید و امواج همراه اول را به خوبی دریافت نمی کنید، با شماره 9990 وبه صورت رایگان تماس گرفته و هر مشکلی اعم از آنتن دهی ویا مشکلات دیگر را با کارشناسان همراه اول درمیان گذاشته تا همکاران ما، نسبت به رفع و رجوع آن اقدام نمایند.

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی