طلسم 30ساله کافوی 56نهاوندشکست.

تاریخ انتشار : 1399/02/30

طلسم 30ساله کافوی 56نهاوندشکست.

شاید این عنوان خبر تعجب برانگیز باشد اما کاملا درست و به جاست.
بله، کافوی56نهاوندواقع در خیابان قیصریه که در حقیقت قلب شهرنهاوند است به مدت بیش از 30سال است که هیچگونه توسعه ونوسازی را به خود ندیده بود.
سال‌های زیادی بود که نبودن امکانات فنی وزیر ساخت مناسب، واگذاری در این منطقه مهم ازنهاوند را تقریبا به صفر رسانده بود واگر در مواردی هم واگذاری انجام می‌گرفت، بر پایه فناوری کهنه ومنسوخ شده PCMبود که عملا غیراز مکالمه، هیچ کاربرد مفید دیگری نداشت.
شایدعلاوه بر اینکه موقعیت خاص و واقع شدن در یکی از شلوغ‌ترین معابر عمومی، قطعی و اختلال گریزناپذیر درطول عملیات توسعه، وترس ازمواجهه با انتقادات بخاطر قطعی موقت، از مهمترین دلایل این تاخیر سه دهه ای بود اما، نبود یک اراده قوی وعزم جزم نیست می تواند مزید برعلت باشد.
ازاواخرسال 98و با تاکید مدیریت#مخابرات منطقه همدان مبنی بر اولویت توسعه در برنامه های سال 99وتاکید ایشان بر اصلاح ونوسازی شبکه کابل و هوایی نهاوند، این اراده بالاخره به وجودآمدو طرح اصلاح و برگردان کافو56که درحقیقت یک کافوی راهبردی در قلب شهر نهاوند است کلید خورد و با همکاری مهندس عسکری و همکارانشان در اداره نظارت واحد کابل مسی مخابرات منطقه همدان، مهندس صالحی رئیس مخابرات نهاوند وهمکاری و تلاش آقای بهرام شهبازی، پیمانکارطرح، عملیات تعویض کافو وبرگردان شروع ودر کوتاهترین زمان ممکن انجام یافت و فعل خواستن در این عملیات به خوبی صرف شد. از محسنات این طرح می توان به استفاده ازمتخصصین بومی و لوازم وتجهیزات ساخت داخل، ارتقاء ظرفیت از1400زوج به 3600،حذف کاملPCM، تامین نیاز منطقه تا حداقل 20سال آینده وانجام این عملیات در زمان بسیار کوتاه اشاره کرد.همچنین با اجرای این طرح، تمامی مشترکان منطقه مذکور می توانند بدون محدودیت از اینترنتADSLمخابرات استفاده نمایند. جادارد که این عملیات از چندمنظرمورد توجه قرار گیرد.
1.تکیه برتواناییهای متخصصین بومی.
2.اجرای صددرصد عملیات از طراحی تا نظارت و اجرا در کوتاهترین زمان ممکن و با بهترین نحو.
4.اعتمادبه نیروهای کار عمدتا جوان و استفاده وتکیه برتجربه کارشناسان کارکشته می توان راهگشا باشد.
3.اینکه باکمترین زمان وامکانات، می توان فعل خواستن را صرف نمودو نسبت به امر توسعه توجه و عمل نمود.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی