فرهنگیان همدان با راههای جایگزین قبض کاغذی آشناشدند همچنین طی مراسمی از دانش آموزان برتر جشنواره علمی و پژوهشی خوارزمی تجلیل شد.

تاریخ انتشار : 1398/08/12

فرهنگیان همدان با راههای جایگزین قبض کاغذی آشناشدند.

طی مراسمی از دانش آموزان برتر جشنواره علمی و پژوهشی خوارزمی تجلیل شد.
دراین مراسم که با حضور جمعی از دانش آموزان برترو جمعی از فرهنگیان برگزار شد،ازطرف مخابرات منطقه همدان از مبینا بهرامی،دانش آموز برگزیده استانی وکشوری در رشته ادبیات با اهداء جایزه تجلیل بعمل آمد.
همچنین در قسمتی از این مراسم وبا حضور یکی از همکاران روابط عمومی،علل ومحسنات حذف قبض کاغذی از چرخه کاری مخابرات تشریح و راههای جایگزین بصورت کامل به حضار معرفی شد.

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی