لازمه تغییرتنظیمات تلفن همراه در مناطق مرزی

تاریخ انتشار : 1399/04/07

لازمه تغییرتنظیمات تلفن همراه در مناطق مرزی.

درپی مراجعات تعدادی از مشترکان همراه اول و اعتراض به مبلغ کار کرد تلفن‌های تحت مالکیت آنان، به ویژه هزینه مکالمات بین الملل، تحقیقات جامعی به عمل آمدو در پی آن معلوم شد که علیرغم هشدارهای قبلی و تذکراتی که در هنگام تحویل سیمکارت داده شده است، این مشترکان در هنگام حضور در مناطق مرزی تنظیمات گوشی خودرا عوض نکرده اندو لاجرم رومینگ ناخواسته بین المللی برقرار شده است.
لذا به همه مشترکینی که درمناطق مرزی زندگی کرده یا سفرمی کننداعلام می گردد، جهت جلوگیری از این امر، تنظیمات شبکه گوشی خود را به صورت دستی در حالت شبکه همراه اول قراردهند تا متحمل هزینه های ناخواسته نگردند.
ذکر این نکته لازم است که، رومینگ با اپراتورهای داخلی بدون تغییردر تعرفه بوده وبا اپراتورهایخارجی، شامل هزینه رومینگ بین الملل می شود.

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی