مجموعه مخابرات منطقه همدان..سوگواران سردار دلها

تاریخ انتشار : 1398/10/22

مجموعه مخابرات منطقه همدان..سوگواران سردار دلها.

همگام با سایرمردم قدرشناس ایران،همکاران مخابرات درسرتاسراستان همدان به سوگواری و تجلیل ازرشادتهای سردارسرافرازسپاه اسلام،حاج قاسم سلیمانی پرداختند.
همکاران درشهرهای نهاوند،تویسرکان،ملایر،اسدآباد،بهار،کبودرآهنگ،فامنین،قهاوندورزن،بابرپایی مجالس عزاونوحه سرایی درعزای سردار دلهاگریستند.

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی