مخابرات ودانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

تاریخ انتشار : 1398/09/17

مخابرات ودانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
نظربه منویات مقام معظم رهبری مبنی بر دانش بنیان شدن موسسات و شرکتهاو استفاده از دانش آموختگان وفارغ التحصیلان در پیشبرد اهداف علمی صنعتی فرهنگی تجاری اقتصادی و غیره…مخابرات منطقه همدان ،تفاهمنامه ای با دانشگاه آزاد اسلامی همدان به امضا رساند.
این تفاهمنامه درپی مذاکرات علمی وفنی بین گروهی از مدیران مخابرات منطقه همدان و اساتیدو معاونتهای مختلف دانشگاه آزاد پیرامون راههای بسط و گسترش همکاری بین دوطرف ونحوه کمک به یکدیگر به امضا رسید.
در این بین دانشگاه آزاد،آمادگی خودرا جهت تامین اساتید محترم جهت کمک به اعتلای سطح علمی کارکنان مخابرات و کمکهای پژوهشی در هنگام برگزاری دوره های آموزشی مخابرات اعلام کرد.
همچنین مخابرات نیز آمادگی خودرا جهت ارائه خدمات سخت افزاری و نرم افزاری در جهت کمک به اعتلای زیرساختهای ارتباطی واینترنتی دانشگاه آزاد اعلام کردو همچنین اعلام آمادگی نمود که درراستای همکاریهای دوجانبه کارشناسان فنی مخابرات در خدمت دانشگاه آزاد خواهند بود.
همچنین مخابرات آمادگی خودرا در جهت آماده سازی زیرساختهای دانشگاه آزاد جهت استفاده از پهنای باند بیشتردر حوزه اینترنت اعلام وقول مساعدت داد.
ازسوی دیگر راههای همکاری وفراهم شدن بستری مناسب جهت اشتغال پاره وقت دانشجویانی که تمایل به کسب وکار درحوزه بازاریابی ودر کنار تحصیل دارند بررسی شد.
روابط عمومی مخابرات منطقه همدان

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی