مدرسه را به خانه ها می بریم.

تاریخ انتشار : 1399/07/22

مدرسه را به خانه ها می بریم.
مدیرمخابرات منطقه همدان از تلاش گسترده برای دسترسی همه دانش آموزان به آموزش آنلاین خبرداد.
محمدعلی گرزین، مدیر مخابرات منطقه همدان، طی گفتگویی با روابط‌عمومی مخابرات منطقه همدان، تحصیل دانش آموزان در شرایط کرونایی را یکی از دغدغه های فکری خود خواندوگفت:دراین شرایط خاص که دانش آموزان نمی توانند به صورت فیزیکی در سر کلاسهای درس حاضرباشند، فراهم کردن شرایط تحصیل در فصای مجازی یکی از اصلی ترین دغدغه های مخابرات منطقه همدان است.
وی درادامه گفت:قبل از این شرایط هم تلاش همه جانبه ای برای اتصال تمامی نقاط استان همدان به اینترنت پر سرعت آغاز شده بود و نصب بیش از 4هزار کیلومترفیبر نوری و سایت‌های مختلف در جای جای استان موید این ادعاست امابا شیوع کرونا تلاش‌ها چند برابر شده است تا همه دانش آموزان درشرایطی مساوی به تحصیل بپردازند.
وی همچنین افزود:تمامی مدارسی که اتصال آنها به اینترنت سهم مخابرات بود، به صورت 100درصد دارای اینترنت هستند.
همچنین دراندیشه ایم که با همکاری سایر نهادها و دستگاه‌ها، شرایطی فراهم شود که وسایلی مانند رایانه و تبلت در دسترس دانش آموزان محروم قرار گیرد.
روابط عمومی مخابرات منطقه همدان

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی