مخابرات منطقه همدان

08138273777

مراسم یاد بود سردار دلها سردار شهید سلیمانی در مرکز مخابراتی پاستور

تاریخ انتشار : 1398/10/23

مراسم یاد بود سردار دلها سردار شهید سلیمانی در مرکز مخابراتی پاستور

طی مراسمی یادونام سردارشهید قاسم سلیمانی گرامی داشته شد.
دراین مراسم که در مرکزتلفن پاستور برگزارشد،جمع کثیری از همکاران مخابرات و همچنین شرکت زیرساخت حصوریافته و در سوگ شهید قاسم سلیمانی به عزاداری پرداختند.

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی