مخابرات منطقه همدان

08138273777

مسائل حقوقی تلفن همراه

تاریخ انتشار : 1398/02/21

 مسائل حقوقی تلفن همراه

عدم انتقال قطعی

در صورتیکه صاحب تلفن همراه به قصد معامله مبادرت به تنظیم سند وکالت نماید و به شخصی که خریدار تلفن همراه است وکالت دهد که به جای وی اقدامات انتقال را انجام دهد مادامی که انتقال به طریق قانونی انجام نگیرد تلفن همچنان به نام صاحب تلفن باقی است و مسئولیتها و تعهدات او شامل پرداخت آبونمان ، هزینه های کارکرد و پیشگیری از سوء استفاده و ایجاد مزاحمت از بین نخواهد رفت. در مواردیکه وکیل سهواً یا عمداً مراحل انتقال را به تعویق می‌اندازد گرفتاریها و مشکلات زیادی را برای صاحب تلفن همراه ایجاد می کند رهایی از آنها مستلزم صرف هزینه های قابل توجهی است.

در این موارد نه تنها ممکن است برای انتقال دهنده (صاحب تلفن) مشکلاتی ایجاد شود بلکه این امکان وجود دارد که به انتقال گیرنده (خریدار) نیز زیان هایی وارد شود، زیرا همواره در معرض عزل از سوی موکل خود قرار دارد و حتی با فرض اینکه وکالت نامه غیر قابل عزل باشد موکل (انتقال دهنده) می تواند موجب اخلال در استفاده وکیل از تلفن همراه شود و در صورتیکه یکی از طرفین فوت کند، وکالت نامه فسخ خواهد شد.


اجاره تلفن همراه از طریق واسطه

 در مواردی که صاحب تلفن همراه برای کسب درآمد، تلفن همراه خود را در ازای مبلغ معینی در هر ماه (اجاره) در اختیار شخص واسطه یا دلال قرار می دهد و او نیز در ازای پیش دریافت به صورت رهن در اختیار شخص دیگری می گذارد بسیار اتفاق افتاده است که شخص واسطه پس از وصول پیش دریافت از اشخاص متعدد، ناپدید و متواری شده است و مشکلاتی را برای صاحب تلفن ایجاد کرده است.

ممکن است شخصی که تلفن همراه را اجاره کرده است ، مبالغ کلانی هزینه ایجاد نماید و سپس متواری شود که در این گونه موارد، برابر قانون به مشترک (صاحب تلفن) مراجعه و هزینه ها از وی مطالبه می شود، لذا توصیه می شود که از واگذاری تلفن همراه به صورت رهن ، اجاره یا وکالت جداً خودداری گردد و فقط بصورت قطعی از طریق تنظیم سند صلح رسمی در دفاتر اسناد رسمی و یا واحدهای امور مشترکین تلفن همراه نسبت به انتقال قطعی تلفن همراه خود اقدام نمایید.

سوء استفاده از تلفن همراه   

در مواردی که تلفن همراه در اعمال محرمانه یا نظایر آنها مورد استفاده قرار گیرد مسئولیتش بعهده مشترک است، توصیه می شود مشترک تلفن همراه باید هر چند بطور موقت آن را در اختیار اشخاص دیگر قرار ندهد.

 سوء استفاده از فیش تلفن همراه

فیش ثبت نام تلفن همراه دلیل پرداخت مبلغ اولیه تلفن همراه است و سند مالی محسوب می شود و در صورت فقدان یا به سرقت رفتن آن ، صاحب فیش تلفن همراه می‌بایست هنگام واگذاری سیم کارتها جهت دریافت از دفاتر پستی به امور مشترکین ارتباطات سیار مراجعه و فرم مربوط به تعهدات فقدان فیش ثبت نام را تکمیل نموده و در دفاتر اسناد رسمی ثبت نماید.


نقل و انتقال فیش ثبت نام تلفن همراه از طریق وکالتنامه

نقل و انتقال فیش فقط از طریق مخابرات امکانپذیر می‌باشد.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی