مهارآتش سوزی و جایگزینی سوئیچ در شهرک مرویل شهرستان ملایر در استان همدان

تاریخ انتشار : 1399/05/07

مهارآتش سوزی و جایگزینی سوئیچ در شهرک مرویل شهرستان ملایر در استان همدان

بنابر اعلام مدیریت سیستم‌های مخابراتی#مخابرات منطقه همدان، درپی وقوع آتش سوزی در کانکس مخابراتی شهرک مرویل ازتوابع شهرستان ملایر، که به علت اتصالی برق رخ داده بود، بلافاصله همکاران اداره نظارت وآزمایش وتحویل سیستم‌های مخابراتی در محل حضوریافتهوبا همکاری، پرسنل محترم دیتا، ضمن تعویض کامل تجهیزات و نصب سوئیچ و سیستم جدیدDSLAM 5616,وبرق آری ارتباط با کیفیت بالاتر، امکان واگذاری سیپفون به مشترکین این شهرک و همچنین واگذاری اینترنت باسرعت و کیفیت بهتراز قبل را فراهم آوردند.

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی