مخابرات منطقه همدان

08138273777

مهندس آزادبخت معاون سیاسی امنیتی استانداری همدان در شهرستان نهاوند

تاریخ انتشار : 1398/07/16

تشکرمعاونت سیاسی امنیتی استانداری همدان از مجموعه مخابرات.
ازآنجا که شهرستان نهاوند گلوگاه ارتباطی استانهای مرکز،جنوب و جنوب شرقی کشوربا مناطق غربی وبه ویژه استان کرمانشاه است،همه ساله سیل عظیم عزادار حسینی جهت شرکت در مراسم اربعین ناچار به عبور از این شهرستان هستند.
لذا همه ساله جهت پذیرایی ازاین زائران عزیزموکبهای بزرگی در نهاوند برپا میشود.
درحاشیه افتتاح موکب این شهرستان،مهندس آزادبخت،معاونت سیاسی وامنیتی استانداری همدان ضمن تشکراز مردم ولایتمداراستان همدان وبه ویژه شهروندان نهاوندی جهت پذیرایی از زائران اربعین،به نقش ارزنده مخابرات نیز اشاره کرد وگفت:جادارد ز مجموعه مخابرات که با ارائه خدمات بخصوص اینترنت ،موجبات رفاه زائرین را فراهم میکندتشکروقدردانی کنم.
ایشان سرویس دهی اینترنت وخدمات مخابراتی را مطلوب وموجب رضایت زائرین خواند.

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی