مهندس سیدمجید صدری: برای نخستین بار بیش از ۳ هزار ساعت از تاریخچه مخابرات دیجیتالی شد

تاریخ انتشار : 1399/05/12

در تدوین پروژه تاریخ بصری شرکت مخابرات ایران ، بیش از ۳ هزار ساعت از تاریخچه مخابرات به منظور اهمیت حفاظت و نگهداری از داشته‌های فرهنگی کشور و احیای گذشته جمع آوری و احیاء شد تا راهگشای نسلهای بعدی در حوزه ارتباطات کشورباشد .

به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، مهندس سيدمجيد صدري ضمن بیان این مطلب افزود : فناوری دیجیتال این امکان را به وجود آورد که دوباره فیلم های با اهمیت ومحبوب گذشته را به زندگی حال بازگردانیم و ارتباط عمیق تری با گذشته برقرار کنیم براین اساس برای نخستین بار مجموعه فیلم های تاریخی و آرشیو شرکت مخابرات ایران برای حفظ داشته‌ها ازآنالوگ به دیجیتال تبدیل شد.

مديرعامل شرکت مخابرات ایران با تأکید بر اینکه مخابرات با بروز تحول دیجیتال رشد گسترده ای داشته است و جایگاه مناسب بین‌المللی را داراست گفت : ‌تاریخ بصری حوزه مخابرات گنجینه بزرگی از بهترین فیلم هایی است که گویای سیر تحولات فناوری در این حوزه است .

وی با اشاره به اینکه این پروژه از اردیبهشت ۱۳۹۹ با کمترین هزینه و زمان آغاز شد اظهارداشت : : مجموعه فیلم های تبدیل شده بیش از ۳ هزار ساعت از تاریخچه شرکت مخابرات ایران را به همراه دارد که امروز ثبت تجربیات و دانش این مجموعه ضروری و راهگشای نسل بعدی برای اجرای امورمی باشد .

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی