مخابرات منطقه همدان

08138273777

نشانی امور مشترکین

تاریخ انتشار : 1398/02/21

ردیف

شهرستان

کد دفتر

آدرس پستی

تلفن

فاکس

1

 

 

همدان

55102

میدان شهید مفتح جنب شهرداری منطقه 2

2650101

 

2650300

2

55103

خیابان مهدیه مقابل بانک صنعت و معدن

8279867

 

 

3

55104

خیابان طالقانی چهارراه ابن سینا پلاک 2

8265203

8281345

8281360

4

55105

ابتدای بلوارآیت الله مدنی جنب دفتر هواپیمائی هگمتان پرواز

8262727

8274937

8274912

5

ملایر

55115

خیابان سعدی پائین تر از بانک مسکن

2240333

2240334

2212232

6

نهاوند

55120

خیابان پیروزی روبروی شهرداری

3236788

 

3230587

7

رزن

55125

خیابان امام خمینی ( ره) جنب بانک کشاورزی

6225112

 

6225112

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی