نشانی امور مشترکین

تاریخ انتشار : 1398/02/21
استان شهرستان شهر / روستا منطقه مخابراتی نام مرکز آدرس مرکز تلفن مرکز
همدان ملایر ملایر ولیعصر ملایر 32 متری مطهری چهارراه مهدیه تقاطع خیابان ولیعصر 8133344440
همدان 8133340090
همدان شهید مدنی ملایر خیابان شهید مدنی 8132228586
همدان 8132228586
همدان 8132228586
همدان نهاوند نهاوند شهید قدوسی نهاوند بلوار شهید حیدری 8133233340
همدان 8133233340
همدان 8133233340
همدان 8133233340
همدان 8133233340
همدان 8133233340
همدان کبودرآهنگ کبودرآهنگ امام خمینی کبودرآهنگ میدان رسالت 8135222331
همدان تویسرکان تویسرکان سید رضی الدین آرتیمانی تویسرکان خیابان انقلاب 8134922230
همدان 8134923444
همدان 8134923444
همدان 8134923600
همدان بهار بهار آیت الله بهاری بهار بلوار شهید بهشتی 8134503331
همدان بهار لالجین لالجین لالجین خیابان امام 8134522021
همدان رزن رزن رزن رزن خیابان آیت الله شوندی 8136223331
همدان 8136223600
همدان 8136225100
همدان رزن قروه قروه قروه درجزین اول خیابان مدنی جنب بانک ملی 8136462500
همدان اسدآباد اسدآباد سید جمال الدین اسدآبادی اسدآباد میدان امام روبروی بانک ملت مرکزی 8133125080
همدان 8133125080
همدان فامنین فامنین شهید مفتح فامنین خیابان شریعتی 8136823331
همدان 8136823331
همدان همدان همدان ساختمان شهید موسوی همدان میدان آرامگاه بوعلی 8138271130
همدان 8138273047

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی