نشست ویدئوکنفرانسی مهندس صدری با مدیران مخابرات منطقه تهران

تاریخ انتشار : 1399/05/12

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، عصر امروز به منظور کنترل برنامه های جاری و در دست اقدام و بحث و تبادل نظر در خصوص وضعیت شبکه و سرویس های مخابراتی مخابرات منطقه تهران ، با مدیران مخابرات این منطقه، جلسه کاری ویدیو کنفرانسی برگزار کرد.

به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، مهندس صدری، مدیرعامل شرکت، عصر امروز، چهارشنبه، ۸ مرداد ماه ۹۹، جلسه کاری به صورت ویدیوکنفرانسی با مدیران مخابرات منطقه تهران به منظور کنترل برنامه های جاری و در دست اقدام و گفت و گو و تبادل نظر در خصوص وضعیت شبکه این منطقه برگزار کرد.

بر اساس این خبر، کنترل برنامه های جاری و در دست اقدام و همچنین وضعیت پوشش شبکه مخابراتی منطقه تهران در بخش های ثابت ، همراه ، دیتا و سرویس های ارزش افزوده توسط مدیران این منطقه مطرح و از سوی مهندس صدری و معاونان ایشان مورد بررسی قرار گرفت.

گفتنی ست، در این جلسه ویدیوکنفرانسی، مهندس سیدمجید صدری، مدیرعامل، معاونان و مدیران ستادی شرکت مخابرات ایران و مدیران مخابرات منطقه تهران حضور داشتند.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی