مخابرات منطقه همدان

08138273777

نوسازی،توسعه وتقویت کابل،ارائه خدمات مطلوب درشهرک الوند.

تاریخ انتشار : 1398/07/15

نوسازی،توسعه وتقویت کابل،ارائه خدمات مطلوب درشهرک الوند.
باتلاش همکاران شبکه کابل وهوایی مخابرات منطقه همدان،اصلاح وتقویت شبکه کابلهای ورودی به شهرک الوند وکافوهای04و03مستقردر این محل،وحذف خطوط مبتنی بر بستر pcm ،امکان ارائه خدمات مطلوبتر از جمله واگذاری اینترنت خانگی فراهم شد.شهرک الوند از جمله محلات پرجمعیت شهر همدان است که متاسفانه توسعه زیرساختهای مخابراتی آن همپای توسعه بافت شهری وجمعیتی آن نبوده است.
به همین منظورو برای رفع تنگناهای زیرساختی در حوزه مخابرات ،همکاران شبکه کابل در حال تلاش شبانه روزی هستند.

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی