نوسازی کابلهای بازارمیوه وتره بار همدان«سرگذر»،غیرممکنی که ممکن شد.

تاریخ انتشار : 1398/08/12

نوسازی کابلهای بازارمیوه وتره بار همدان«سرگذر»،غیرممکنی که ممکن شد.

شبکه کابل مسی بازار تره بار همدان ،شبکه ای بسیار قدیمی و فرسوده بود.
شبکه کابلی که قسمت عمده آن کابل کاغذی و بسیار قدیمی بی کیفیت بود.
این شبکه سالهای بسیار دوراجراشده بودوکیفیت فنی آن از استانداردهای روز فاصله گرفته بود.
وجود مغازه های متراکم در کنار هم،رفت و آمد بسیار زیادمردم وتنگی معابر،موانعی بسیار بزرگ بر سر راه حفاری و تعویض و بازسازی این شبکه بسیار گسترده و پیچیده بود واز سویی تاسیسات و کابلهای مخابرات که میبایست از آن سرویس گرفته میشد از زیر پیاده راه اکباتان رد میشد که حفاری در آن خیابان عملا ممنوع و غیر ممکن است.
لذا عملیات بسیار پیچیده و طاقت فرسایی بود.
از طرفی هر پیمانکاری حاضر به همکاری وانجام کار نمیشد اما با دقت وهمت و تلاش شبانه روزی همکاران زحمت کش اداره طراحی و نظارت ،شبکه و استفاده از مجرب ترین پیمانکاران بومی،این عملیات انجام و به بهره برداری رسید.
بعلت ترددزیاد مردم و وجود مغازه ها تمامی این عملیات در ساعات بعد از نیمه شب و تا اوایل صبح انجام گرفت و کابل کشی یکی از شلوغترین اماکن عمومی شهر همدان یعنی بازار سر گذر باموفقیت در فاز اول پایان یافت.
لازمه سرویس دهی این شبکه کابل،اتصال به تاسیسات مستقر در زیر خیابان اکباتان بود اما چون حفاری در خیابان مزبور ممنوع است،در یک حرکت ابتکاری،همکاران شبکه اقدام به حفر تونل از زیر خیابان کردند تا به کابل اصلی دسترسی پیداکندد و ارتباط بازار را برقرار کنند.
با پایان این عملیات ارتباط سالم و بدون نویز و امکان استفاده از سایر خدمات از جمله اینترنت پرسرعت دراختیار شهروندان وبازاریان محترم قرار داده شد.

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی