مخابرات منطقه همدان

08138273777

هر فرصتی برای اطلاع رسانی مغتنم وقابل اعتناست.

تاریخ انتشار : 1398/07/15

هر فرصتی برای اطلاع رسانی مغتنم وقابل اعتناست.
حجت الاسلام حسنوند،امام جماعت مخابرات شهرستان نهاوند ضمن ادای این مطلب گفت:همه ماکه در مجموعه مخابرات درحال فعالیتم به نوعی باید دراطلاع رسانی سرویسها کمک کنیم.
اول به مردم که صاحبان اصلی مخابرات هستند وسپس به خود مجموعه مخابرات که محل کار ماست.
اطلاع رسانی وآگاهی بخشیدن زمان ومکان ندارد وهرجا که امکان داشته باشد باید نسبت به تنویر افکار عمومی اقدام کرد.
جلسات روضه که به همت خواهران مومنه برگزار میشودمحل مناسبی جهت اطلاع رسانی از حدف قبوض و راههای جایگزین است چرا که معمولا خواهران بعنوان یک مدیر بیشتر در منزل هستند وطبیعتا بیشتر با تلفن سروکار دارند،لذا با حضور در این مجالس ضمن بهره معنوی که نصیب اینجانب میشود،از فرصت به دست آمده استفاده وشهروندان عزیز را از نحوه پرداخت مبلغ کارکرد تلفن ثابت با سامانه های 20000«باتلفن ثابت» و#2020*«با تلفن همراه»آگاه میکنم.
روابط عمومی مخابرات منطقه همدان.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی