هشتمین برنامه زنده اینستاگرامی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با موضوع رفاهیات شاغلین و بازنشستگان

تاریخ انتشار : 1399/04/26

مهندس سید مجید صدری, مدیرعامل شرکت مخابرات ایران, شنبه, ۲۸ تیرماه ۹۹ ساعت ۲۱ برنامه زنده اینستاگرامی با مخاطبان پیرامون رفاهیات شاغلین و بازنشستگان از طریق صفحه شخصی خود به نشانی sm_sadri خواهد داشت

مهندس سید مجید صدری, مدیرعامل شرکت مخابرات ایران, شنبه, ۲۸ تیرماه ۹۹ ساعت ۲۱ برنامه زنده اینستاگرامی با مخاطبان پیرامون رفاهیات شاغلین و بازنشستگان از طریق صفحه شخصی خود به نشانی sm_sadri خواهد داشت.

به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران, مهندس سیدمجید صدری, مدیرعامل شرکت, شنبه شب ۲۸ تیرماه ۹۹ از ساعت ۲۱ برای هشتمین بار در سال جاری, در برنامه زنده اینستاگرامی با موضوع رفاهیات شاغلین و بازنشستگان از طریق صفحه شخصی خود به نشانی sm_sadri با مخاطبان به گفت و گو خواهد نشست.

بر اساس این اعلام, مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در هشتمین برنامه زنده اینستاگرامی خود ضمن گفت و گو پیرامون رفاهیات شاغلین و بازنشستگان به پرسش و پاسخ با مخاطبان خواهد پرداخت

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی