مخابرات منطقه همدان

08138273777

همایش علمی و آموزشی دبیران فیزیک آموزش وپرورش استان آشنای آنها با کار برد قوانین فیزیک در مخابرات

تاریخ انتشار : 1398/10/23

ارتباط مخابرات با مراکز علمی..تحقق علم وعمل.

به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه همدان ،ازآنجایی که بسیاری از علوم درحال به روز شدن بوده و هرروز،نوآوریهای بسیاری در علوم مختلف به منصه ظهور می رسد،مخابرات منطقه همدان در اقدامی ابتکاری وبرقراری ارتباط با مراکز علمی مانند دانشگاهها وموسسات اموزش عالی ،دست به تبادل دانش زده تاازاین طریق هم سطح علمی مجموعه خودرا بالا برده وهم داشته های علمی وعملی خودرا در اختیار طالبان علم قراردهد.
امضای تفاهم نامه علمی و آموزشی با دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین همکاری با آموزش وپرورش در همین راستا صورت گرفته است.
دراولین گام عملی در این حوزه،تعدادی از دبیران نخبه فیزیک باحضور در سالن اجتماعات ساختمان ستادی مخابرات،با مفاهیم جدید وهمچنین کاربرد وارتباط علم فیزیک در حوزه مخابرات آشناشدند.
مهندس خاکپور مدیر سیستمهای انتقال،مهندس غفارتبریزی مدیر کل اداره کل زیرساخت آسان ،مهندس مالمیر از کارشناسان فیبرنوری از مدرسین این همایش بودند .
در ادامه این جلسه آموزشی دبیران فیزیک آموزش وپرورش استان از مرکز مخابراتی خضریان بازدید کردند و بطور عملی آموزه های تئوری خودرا از نزدیک با تجهیزات مخابراتی بروز کردند

حاضرین ازبرگزاری این جلسه آموزشی بسیارابراز رضایت کرده وگفتند:بسیاری از علوم ،نو و به روزبوده و لازمه تدریس در کلاس درس،به روز شدن اطلاعات علمی ما میباشد که این کلاسها سهم بزرگی در این امر مهم دارد.

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی