همدان افتخار ارتباطان کشور

تاریخ انتشار : 1398/02/22

 استان همدان جلوه‌ای از بالندگی ارتباطات کشور 

در حالی که دهه‌های پایانی قرن گذشتة میلادی را با سیطرة تابناک و غیرقابل انکار ارتباطات مخابراتی سپری کردیم، در سالهای آغازین قرن بیست و یکم نیز، همچنان نفوذ درخشان این پدیدة شگرف صنعتی را در تمامی ابعاد تمدن کنونی به نظاره نشسته‌ایم و چنین به نظر می‌رسد که این سلطة برتر و این یکه تازی رقیب ناپذیر کماکان سیری صعودی را پیموده و گستره‌های جدیدتری را به قلمرو خود خواهد افزود. چرا که، تمدن به همان میزان که به روند تکاملی خویش ادامه می‌دهد، مناسبات زندگی را پیچیده‌تر کرده و به تبع آن، ارتباطات انسانی را در چارچوب تعریف شده و به مراتب متمایزتری با آنچه که تاکنون شاهد آن بوده‌ایم، قرار خواهد داد.

تردیدی نیست که در شرایط نوین، انتقال پیام و تبادل اطلاعات نه تنها شیوه‌های تازه‌ای یافته، بلکه از سرعت بیشتری نیز بهره ‌مند خواهد شد.

و بدین سان، انسان امروز، خود را هر روز در موقعیت جدیدتری از ارتباطات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خواهد یافت. از همین روی، در دهه‌های اخیر بیشترین سرمایه گذاری جوامع پیشرفته و حتی در حال توسعه، به شبکه‌های گسترده و مجهز مخابراتی اختصاص یافته تا به عنوان بخشی از شبکة ارتباطات جهانی از قافلة پرشتاب فن‌آوری اطلاعات باز نمانند. جمهوری اسلامی ایران نیز در سالهای پرفروغ پس از انقلاب اسلامی، هماهنگ با این تفکر بین المللی، بهترین عملکردهای خود را در این عرصه به نمایش گذاشته است. و جالب تر اینکه، سیاستگذران مخابرات کشور با نگاهی فراگیر و لحاظ نمودن تمامی نقاط سرزمین پهناورمان، به توسعه و تجهیز شبکة مخابراتی پرداخته‌اند.

استان باستانی همدان که شهر هگمتانه یا همدان امروزی را با پیشینه‌ای بیش از 2000 و 800 سال در خود جای داده و روزگاری به عنوان پایتخت مادها غبطة جهانیان را به خود برانگیخته بود، خوشبختانه در حال حاضر نیز، در زمرة استانهای آباد و پیشرو ایران به شمار می‌آید.

این استان کوهستانی که همچون قلة سر به آسمان سائیده الوندش، فرازمند و به شکوه در غرب کشور خودنمایی می‌کند، از یک سو با چشمه سارهای زلال و رشته کوههای سلسله وار و رودخانه‌های خروشان، مجموعه‌ای از مظاهر بدیع طبیعی را در دامان خویش داشته و از سوی دیگر، با برخورداری از غنای کم نظیر تاریخی، با آثاری همچون آرامگاه استرمردخای، شیرسنگی ، گنج نامه، گنبد علویان و آرامگاههای باباطاهر و بوعلی سینا، یکی از پرجاذبه ترین مناطق گردشگری کشور به شمار می آید و همین امتیازی‌های درخشان ، موجب رونق اقتصادی – اجتماعی آن گردیده است، رونقی که داشتن شبکة مخابراتی نیرومندی را ـ که بتواند نیاز ارتباطی مردم و گردشگران داخلی و خارجی را تأمین نماید ـ در این سامان اجتناب ناپذیر ساخته است.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی