پیام مهندس گرزین مدیر مخابرات منطقه همدان به مناسبت سیزده هم آبان

تاریخ انتشار : 1398/08/12

پیام مهندس گرزین مدیر مخابرات منطقه همدان به مناسبت سیزده هم آبان

همکاران گرامی ،روز 13آبان ،بی شک یکی از روزهای است که تاابد بر تاریخ این مرزو بوم اسلامی خودنمایی خواهد کرد،چرا که خاطرات و وقایعی که دراین روز رخ داده است ،از مهمترین واثر گذارترین رویدادهای تاریخ بر سرنوشت مملکت ماست.
تبعید حضرت امام (ره)،شهارت دانش آموزان بیگناه و عدالتخواه تسخیر لانه جاسوسی که به زعم امام راحل انقلاب دوم وحتی مهمتراز انقلاب اول مردم تعبیر شد.
لذا،با تاسی از امام و شهیدان و با لبیک به فرمان پیر ومرادو ولی و مقتدایمان ،حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای دام ظله،روز13آبان را همگام با سایر اقشار مردم به بزرگترین صحنه ،تنفر از زورمداران دنیا ،بخصوص آمریکای جنایتکار خواهیم کرد.
حضور شماهمکاران دراین برهه حساس به جهانیان نشان خواهدداد که گوش به امر ولی خودخواهیم بودو مارا اشارتی از جانب ایشان بس است که در برابر دنیا خشم توفنده خودرا به رخ بکشیم.
وعده ما سیزدهم آبانماه.
محمد علی گرزین.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی