چترگسترده دیتابر آسمان استان همدان.

تاریخ انتشار : 1399/01/10

چترگسترده دیتابر آسمان استان همدان.

مهندس پیمان جعفری شرایط دیتا را در استان همدان مطلوب و قابل اعتنا ارزیابی کرد.
معاونت شبکه مخابرات منطقه همدانبا برشمردن اهم فعالیتهای حوزه دیتادر مخابرات منطقه همدان با اشاره به اهمیت اینترنت در زندگی امروز،به تبیین فعالیتهای مخابرات منطقه همدان دراین حوزه پرداخت و گفت:پهنای باند استان تا40گیگابیت برثانیه افزایش یافته است.همچنین با تلاش شبانه روزی که در این حوزه انجام شد کمبودIPدراستان همدان مرتفع شده است.
ایشان با اشاره به افزایش ترافیک لینک بین شهری درسطح استان وبه طور ویژه در شهرهایی مانند نهاوند،ملایر،تویسرکان،فامنین واسدآباد گفت:باهمکاری گروه فیبر و انتقال این مشکل را رفع کرده ایم وباافزایش لینک بین شهری خدشه ای بر ارتباط بین شهری وارد نخواهدشد.
ایشان میزان رشد مصرف روزانه اینترنت را چشمگیر وبسیار بالا دانستند تا جایی که شاخصها بیانگر جهش مصرف از80ترابایت به حدود200ترابایت هستند.
این یعنی با یک رشد 250درصدی مصرف مشترکین ADSLخانگی مخابرات استان مواجه هستیم که در حدو اندازه های خود بی نظیر و شایان توجه است.
همچنین پهنای باندتمامی شرکتهای FCPتا سقف1GBPSبا افزایش مواجه شده است که مخابرات منطقه همدان آماده واگذاری بیشتردرتمام مراکز درصورت درخواست میباشد.
ایشان همچنین به توصیف سرعت پیک مصرف اینترنت استان اشاره کرد وگفت: سرعت پیک مصرف از 14GBPSبه حدود29GBPSافزایش یافته که نشان دهنده ارتقای سرعت به میزان حدود100درصدی سرعت پهنای باندمصرفی میباشد.
درحوزه روستایی هم شرایط مطلوب توصیف شدکه شاهداین مدعا افزایش پهنای باندحدود90روستاورفع محدودیتهابر بستر فیبر نوری است.ایشان بااشاره به تعطیلات نوروز و البته محدودیتهای به وجود آمده بخاطر شیوع ویروس کرونا گفت:همه کارکنان فنی مخابرات به ویژه حوزه دیتا،بدون تعطیلی وبه صورت شبانه روزی مشغول به انجام وظیفه جهت رفاه شهروندان بوده وهستندتا در ارتباطات اینترنتی اختلالی ایجاد نشود.
ایشان درپایان صحبتهای خود از مردم خواست با رعایت درخانه ماندن به قطع رنجیره کرونا کمک کنند.

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی