مخابرات منطقه همدان

08138273777

گرامیداشت هفته بسیج در مخابرات منطقه همدان با حضور مدیریت وکارکنان مخابرات

تاریخ انتشار : 1398/09/07

گرامیداشت هفته بسیج در مخابرات منطقه همدان با حضور مدیریت وکارکنان مخابرات

مهندس گرزین مدیر مخابرات منطقه همدان گفت :هروقت با تفکربسیجی حرکت کردیم ،سرعت پیشرفت ما بیشترشد.
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان دراین مراسم که با حضور همکاران مخابرات منطقه همدان در سالن اجتماعات ساختمان ستادی برگزارشد،ابتدا مهندس گرزین،با ذکر مطالبی درباره علل تشکیل سازمانی بنام بسیج و ستایش از عمق نگاه تیز بین امام راحل باپیش بینی سالهای آینده و نیاز به یک نیروی منسجم مردمی ،بسیج را بک تشکل مردمی،وظیفه شناس والبته بدون چشمداشت توصیف کرد.
ایشان افزود اگربا تفکری که دربسیج حاکم است در تمام ابعاد جامعه حرکت کنیم پیشرفت ما سرعت افزون میشود.
ایشان ولایتمداری و حرکت در خط ولایت را شاکله اصلی نوع تفکر بسیج معرفی کردوگفت:بسیجی وار که حرکت کنیم ،دیگر بفکر مادیات و دنیا نیستیم و فقط به موفقیت درپایان راه فکر میکنیم و رضایت ولی امر.
درادامه سرهنگ موسوی از نیروهای سپاه همدان و رزمنده دفاع مقدس با بیان خاطراتی از دوران حماسه و شهادت گفت:آنچه در بسیج وتفکر بسیجی مورد اعتناست،بریون از تعلقات دنیاورسیدن به کمال فکری و معنوی ودست یافتن به ریسمان الهیست که دست یازیدن به این ریسمان الهی راه مطمئنی به نام ولایت دارد.
ولایی بودن یعنی تسلیم محض در برابر خداورسول که خداوند نیز فرمود:یا ایهاالذین آمنوااطیع الله واطیع الرسول واولوالامر منکم ،که اولوالامر بعداز خداو رسول و ائمه اطهار مصداق ولی امر زمان که همان رهبری عظیم الشان انقلاب است میباشد.
در ادامه این برنامه آقای زهره وند همکار روابط عمومی به اجرای برنامه های شاد ومفرح برای همکاران پرداخت.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی