گپ و گفت مدیربا کارکنان اداره روابط عمومی در هفته روابط عمومی وتجلیل از پرسنل این اداره

تاریخ انتشار : 1399/02/30

گپ و گفت مدیربا کارکنان اداره روابط عمومی در هفته روابط عمومی وتجلیل از پرسنل این اداره

مدیر#مخابرات منطقه همدان به مناسبت هفته روابط عمومی درجلسه ای با همکاران اداره روابط عمومی ودر فضایی صمیمی به گفتگو پرداخت.
ایشان که به اتفاق رئیس دفترخود، مهندس نوری دراداره روابط عمومی حضوریافته بود، ضمن تبریک به مناسبت هفته روابط عمومی و قبولی طاعات و عبادات حضار، گفت:من ازتمامی زحمات شماتقدیروتشکر میکنم.
ایشان روابط عمومی را به مثابه زبان گویای مخابرات دانسته و افزودند :روابط عمومی می تواند در تنویرافکار عمومی مثترباشد.
اطلاع رسانی دقیق و آگاهی بخشی به مردم در حوزه کاری مخابرات، تعامل با رسانه هاو مطبوعات، تولیدمحتوا و اخبار و اطلاع رسانی در اداره روابط عمومی تاثیر به سزایی در شدو تعالی مخابرات دارد.
ایشان روابط عمومی را تصمیم سازو تاثیرگذار دانسته و گفت:بررسی بازخورد عملکردشرکت دربین مردم وانعکاس آن به همکاران می تواند دربرنامه ریزیهای آینده موثرباشد.
حتی باکنکاش در بازخورد عملکرد شرکت دربین همکاران نیز می توان برای آینده ای بهترتصمیم سازی کرد.ایشان ضمن تشکردوباره از همکاران خواست که درکار خود خلاقیت و نو آوری به خرج داده و درهای تازه ای را به روی روابط عمومی گشوده وفضای جدید و سازوکارهای نو را ترسیم نمایند.
همچنین مهندس نوری رئیس دفترایشان طی سخنانی، روابط عمومی را حلقه اتصال مخابرات و مردم خواند گفت:روابط عمومی درحقیقت زبان گویای مخابرات است که اخبار اطلاعات این مجموعه را به مخاطبین منعکس می کند.
روابط عمومی واسطه بین مخابرات و مردم است که تلاش مخابرات رابه مردم و واکنش و بازخورد مردم را به مخابرات نشان می دهد.
ایشان اخبار اطلاعات و مجموعه داده های آماری جمع آوری شده توسط روابط عمومی را، یکی ازموثرترین علل در اخذتصمیمات در#مخابرات منطقه همدان خواند و تصریح کرد، بدون یک روابط عمومی قوی نمی‌توان انتظارات مردم از این مجموعه را دانست وبرای تحقق آن تلاش کرد.
در ادامه مهندس حسن پوررییس اداره روابط عمومی#مخابرات منطقه همدان ضمن تشکراز نگاه ویژه مدیریت به اداره روابط عمومی، به صورت اجمالی، گزارشی ازعملکرد یکسال اخیرمجموعه تحت مدیریت خود به عرض رساند.
ایشان با اشاره به اینکه در حال حاضر، ارزیابی عملکرد ادارات روابط عمومی سایرنهادها، ادارات وسازمانهای استان، به عهده روابط عمومی مخابرات است گفت:اینکه چنین وظیفه مهمی برعهده اداره ماقرار گرفته است جای خوشحالی دارد چرا که نشان از شایستگی این اداره است، لکن، به این بسنده نمی‌کنیم و سعی خواهیم کرد با تلاش و همدلی همکاران، آینده ای بهتر ا بسازیم و در موفقیت‌های #مخابرات منطقه همدان نقش سازنده ای داشته باشیم.
همچنین مهندس گرزین و رئیس دفتر ایشان، مهندس نوری با اهدای شاخه های گل به همکاران، هفته روابط عمومی را تبریک گفته و برای آنها آرزوی موفقیت کردند.

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی