یکی از کارآمدترین وسایل ارتباطی دنیای امروز #تلفن است. روزانه میلیون‌ها نفر به وسیله این ابزار ارتباطی با یکدیگر در تماس هستند.

تاریخ انتشار : 1398/09/21

یکی از کارآمدترین وسایل ارتباطی دنیای امروز #تلفن است. روزانه میلیون‌ها نفر به وسیله این ابزار ارتباطی با یکدیگر در تماس هستند.
.
در اين میان افرادی وجود دارند که متاسفانه به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه از تلفن به عنوان وسیله‌ای برای مزاحمت استفاده می‌کنند. ایجاد هرگونه مزاحمت عمدی یا سهوی به وسیله تلفن از طریق هر فرد یا گروه و در هر رده سنی برای مشترکان دیگر مزاحمت تلفنی نامیده می شود.
.
از آنجا که تشخیص مزاحمت با شرکت #مخابرات است، لذا مشاهده شماره مخاطب در نمایشگر تلفن به معنی کشف مزاحمت تلقی نمی‌گردد.
شرکت مخابرات ایران در راستای سلامت فضای ارتباطی کشور و سهولت در انجام کار مشترکان خود، اقدام به راه‌اندازی سرویس ثبت درخواست کشف مزاحم ب هه صورت اینترنتی کرده است.
.
لذا در صورت بروز هرگونه مزاحمت تلفنی از سوی هر فرد یا گروهی توصیه می‌شود به هيچ وجه با شخص مزاحم تماس گرفته نشود و به پرتال مخابرات ايران به آدرسwww. Tci. ir مراجعه نموده و شكايت خود را از طريق قسمت مخابرات من ثبت نماييد.

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی