آق دره قهاونداز توابع همدان به مخابرات پیوست.

تاریخ انتشار : 1399/07/09

آق دره قهاونداز توابع همدان به مخابرات پیوست.
برای اولین بار زنگ تلفن خانگی در روستای آق دره به صدادرآمد.
شایدتعجب برانگیز باشد اما این خبر کاملا واقعیست:روستای آق دره ازتوابع شهر قهاوندتا به امروز فاقد تاسیسات مخابراتی و تلفن خانگی بوده است.
باتوجه به شعارعدالت ارتباطی و موج محرومیت زدایی، با طراحی و اجرای شبکه کابل مسی و استفاده ازفیبر نوری، روستای آق دره، صاحب تلفن خانگی شد.
بنابر گفته عسگری، مسئول واحد نظارت بر شبکه انتقال مخابرات منطقه همدان، بااجرای 4کیلومتر فیبر نوری ونصب یکدستگاه کافویONU،این روستا به شبکه سراسری تلفن و فیبر نوری پیوست.
با تکمیل تجهیزات و نصب سوئیچ، ساکنان این روستا ضمن برخورداری از تلفن خانگی، توانایی استفاده از اینترنت پرسرعت را نیز خواهند داشت.
روابط عمومی مخابرات منطقه همدان.

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی