دسته‌بندی نشده

نگهداری نیرو مخابرات مرکز استان

  ردیف عـنـوان فعالیت شماره فعالیت 1 عملیات سرویس و نگهداری منصوبات نیرو (دوباردر ماه)  02/01-6-1-0-5 2 سرویس تابلوی باطری ویکسوکننده ها (هردو ماه یکبار) 02/02-6-1-0-5 3 سرویس ونگهداری دیزل ژنراتور ویکسوکنندها   وباطریها و تابلوهای برق ( یکباردر ماه )  02/03-6-1-0-5 4 عملیات سرویس و نگهداری منصوبات نیرو ( هرسه ماه یکبار)  02/04-6-1-0-5 5 عملیات […]

ادامه مطلب

MDF

ردیف عـنـوان فعالیت شماره فعالیت 1 تعویض بوخت به علت خرابی  04/01-4-1-0-5 2 UB گیری 04/02-4-1-0-5 3 پاسخگوئی مکانیزه 117 و ثبت و صدور خرابی و پیگیری 04/03-4-1-0-5 4 تعریف سیستم PCM 04/04-4-1-0-5 5 انجام عملیات قطع و وصل خطوط مشترکین 04/05-4-1-0-5 6 رانژه دایری و سایر تغییرات 04/06-4-1-0-5

ادامه مطلب

واحد خرید

  ردیف عـنـوان فعالیت شماره فعالیت 1 خرید یا انجام کار 01-3-0-2-2 2 فروش جزئی و متوسط 02-3-0-2-2

ادامه مطلب

واحد قراردادها

ردیف عـنـوان فعالیت شماره فعالیت 1 خرید + انجام کار 01-3-0-2-1 2 مزایده عمومی 02-3-0-2-1 3 خرید انحصاری 03-3-0-2-1 4 ترک تشریفات مناقصه 04-3-0-2-1 5 مناقصه محدود انجام کار  05-3-0-2-1

ادامه مطلب

اداری و تدارکاتی

ردیف عـنـوان فعالیت شماره فعالیت 1 عقد قرارداد 02/01-2-2-0-5 2 ثبت نامه های صادره در سیستم کامپیوتری دبیرخانه  02/02-2-2-0-5 3 نامه های رسیده به مدیریت مخابرات مرکز استان 02/03-2-2-0-5 4 بایگانی نامه ها ، بخشنامه ها و اطلاعیه ها 02/04-2-2-0-5 5 اخذ تنخواه گردان 02/05-2-2-0-5  6 درخواست خرید واحدها 02/06-2-2-0-5 7 نحوه ارائه اطلاعات موجود […]

ادامه مطلب

نگهداری ارتباط دیتا

ردیف عـنـوان فعالیت شماره فعالیت 1 نگهداری سرویسهای دیتا 02/01-0-4-1-4 2 نگهداری پیشگیرانه PM 02/02-0-4-1-4 3 راه اندازی سرویسهای دیتا P.TO.M.P.P.TO.P ، اینترانت ،IP ، MPLS 02/03-0-4-1-4 4 تغییرات در سرویسهای دیتا 02/04-0-4-1-4 5 جمع آوری مشترک سرویس دیتا 02/05-0-4-1-4 6 تهیه شناسنامه دیتا و بروز رسانی   01/06-0-4-1-4 7 راه اندازی مودم 01/07-0-4-1-4 8 بستن […]

ادامه مطلب

اداره حقوقی

ردیف عـنـوان فعالیت شماره فعالیت 1 رفع معارض عملیات اجرایی پیمانکاران 01/01-3-8-0-1 2 تنظیم دادخواست و ارائه آن به محاکم عمومی حقوقی حوزه قضایی تا اجرای کامل حکم 01/02-3-8-0-1 3 پیگیری پرونده های لاوصولی آبونمان 01/03-3-8-0-1 4 پیگیری پرونده های لاوصولی خسارات وارده به تأسیسات شرکت  01/04-3-8-0-1 5 تنظیم و طرح شکوائیه به دادسرای عمومی […]

ادامه مطلب

کارشناسان حوزه شهرستانهای تابعه همدان

کارشناسان حوزه شهرستانهای تابعه همدان   اداره مخابرات کبودراهنگ ردیف واحد تلفن 1 امورمشترکین 35222331 2 حسابداری 35226969 3 شبکه 35222555 4 mdf 35226669 5 مرکز تلفن 35223888 6 مرکز تلفن 35222999 7 حراست (نگهبانی) 35222332 8 ریاست 35222222                   اداره مخابرات شهرستان فامنین ردیف واحد تلفن […]

ادامه مطلب

سایت های غیرمخابراتی

  وزارت کشور WWW.MOI.GOV.IR استانداری استان همدان WWW.OSTAN-HM.IR/FA درگاه ملی مجوزهای کشور WWW.G4B.IR سازمان مدیریت و برنامه ریزی (دبیرخانه شورایعالی اطلاع رسانی ) WWW.MONIRAN.COM سازمان حفاظت از محیط زیست ( مدیریت سبز) WWW.GREENGOVERNMENT.ORG دبیرخانه ICT ( مرکز تحقیقات مخابرات ایران ) WWW.IRANICT.ORG سایت مرجع دانشنامه های ایران WWW.IRACDOC.AC.IR وزارت أموزش و پرورش (مدیریت ICT ) […]

ادامه مطلب

سایت های مخابراتی

            شرکت مخابرات ایران             WWW.TCI.IR شرکت ارتباطات زیر ساخت www.tic.ir سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات  رادیویی http://www.cra.ir شرکت مخابرات استان تهران WWW.TCT.IR شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی WWW.TCWA.IR شرکت مخابرات استان آذربایجان شرقی WWW.EA-TELECOM.IR شرکت مخابرات استان اصفهان WWW.TCE.IR شرکت مخابرات استان کرمان WWW.KERMANTEL.IR شرکت مخابرات استان ایلام WWW.ILAM-TELECOM.IR شرکت مخابرات استان هرمزگان WWW.TCI.HORMOZGAN.IR شرکت […]

ادامه مطلب

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی