دسته‌بندی نشده

لیست دفاتر خدمات ارتباطی استان

لیست دفاتر خدمات ارتباطی استان همدان ردیف شهر کد جدید نام مسئول آدرس 1 کبودرآهنگ 38007 محسن طاقتی احسن  کبودراهنگ- شیرین سو بلوار امام 2 فیروزان 38008 روح اله سلگی  فیروزان- خ-شهید بهشتی پاینتراز کلانتری 3 کبودرآهنگ 38009 منصوره مصطفایی  ربروی آموزش و پرورش 4 همدان 38012 حسین کاویانی حقگو  آرامگاه بوعلی-ابتدای پاستور-مجتمع فدک-واحد6-طبقه اول 5 […]

ادامه مطلب

شهرستان رزن

 آمار مقایسه ای شاخص های اصلی مخابرات شهرستان رزن عملکرد 88 وضعیت 88 وضعیت 87 وضعیت 86 وضعیت 85 وضعیت 84 واحد عنوان شاخص 0 39488 39488 38779 36800 31568 شماره تلفن های منصوبه شهرستان رزن 1 –116 32791 32907 32677 30212 24574 شماره تلفنهای مشغول بکار شهرستان رزن 2 0 5303 5303 5000 5000 5000 شماره […]

ادامه مطلب

شهرستان کبودرآهنگ

 آمار مقایسه ای شاخص های اصلی مخابرات شهرستان کبودرآهنگ عملکرد 88 وضعیت 88 وضعیت 87 وضعیت 86 وضعیت 85 وضعیت 84 وضعیت 83 واحد عنوان شاخص 130 46438 46308 44416 32046 32046 23924 شماره تلفن های منصوبه شهرستان کبودرآهنگ 1 -9 35430 35439 34704 31271 26001 19855 شماره تلفنهای مشغول بکار شهرستان کبودرآهنگ 2 0 11504 11504 […]

ادامه مطلب

شهرستان بهار

 آمار مقایسه ای شاخص های اصلی مخابرات شهرستان بهار عملکرد 88 وضعیت 88 وضعیت 87 وضعیت 86 وضعیت 85 وضعیت 84 وضعیت 83 واحد عنوان شاخص 0 47356 47356 44330 38376 33882 27672 شماره تلفن های منصوبه شهرستان بهار 1 –103 35298 35401 34770 32357    28287 22025 شماره تلفنهای مشغول بکار شهرستان بهار 2 0 12990 12990 […]

ادامه مطلب

شهرستان اسدآباد

 آمار مقایسه ای شاخص های اصلی مخابرات شهرستان اسدآباد عملکرد 88 وضعیت 88 وضعیت 87 وضعیت 86 وضعیت 85 وضعیت 84 وضعیت 83 واحد عنوان شاخص 0 39748 39748 34326 32226 26496 25008 شماره تلفن های منصوبه شهرستان اسدآباد 1 -588 30594 31182 30515 28316    21410 16495 شماره تلفنهای مشغول بکار شهرستان اسدآباد 2 0 21000 21000 […]

ادامه مطلب

شهرستان تویسرکان

 آمار مقایسه ای شاخص های اصلی مخابرات شهرستان تویسرکان عملکرد 88 وضعیت 88 وضعیت 87 وضعیت 86 وضعیت 85 وضعیت 84 وضعیت 83 واحد عنوان شاخص ردیف 0 40435 40435 39379 38725 29530 25223 شماره تلفن های منصوبه شهرستان تویسرکان 1 93 35584 35491 35161    33110 27427 21823 شماره تلفنهای مشغول بکار شهرستان تویسرکان 2 0 19139 […]

ادامه مطلب

شهرستان ملایر

 آمار مقایسه ای شاخص های اصلی مخابرات شهرستان ملایر     عملکرد 88 وضعیت 88 وضعیت 87 وضعیت 86 وضعیت 85 وضعیت 84 وضعیت 83 واحد عنوان شاخص ردیف 0 105416 105416 98500 86957 76080 64272 شماره تلفن های منصوبه شهرستان ملایر 1 238 88702 88464 85426 78708 68388 56084 شماره تلفنهای مشغول بکار شهرستان ملایر 2 0 67094 67094 […]

ادامه مطلب

شهرستان همدان

 آمار مقایسه ای شاخص های اصلی مخابرات شهرستان همدان     عملکرد 88 وضعیت 88 وضعیت 87 وضعیت 86 وضعیت 85 وضعیت 84 وضعیت 83 واحد عنوان شاخص ردیف 326 372199 371873 261611 253509 218341 187432 شماره تلفنهای منصوبه شهر ستان همدان ( ثابت + WLL ) 1 273 231976 231703 226990 214268 194370 164350 شماره تلفنهای مشغول بکار شهرستان همدان 2 […]

ادامه مطلب

خدمات تلفن ثابت

 مقدمه : شرکت مخابرات استان همدان به منظور افزایش اطلاعات و آگاهی‌های مشترکین خود از انواع خدمات مخابراتی ، ضوابط و مقررات مربوط و نحوه ارائه خدمات تلفن ثابت ، اقدام به تهیه و تنظیم کتابچه راهنمای حاضر نموده است . بدون تردید مطالعه ، حفظ و نگهداری این مجموعه می‌تواند شما را در رفع […]

ادامه مطلب

توصیه های مخابراتی

در مراجعه مأمورین مخابرات به منزل کارت شناسایی آنها را با دقت رؤیت کنید. در ضمن مأمورین مخابرات به هیچ وجه وارد منزل نمی‌شوند و هیچگونه وجه نقدی دریافت نخواهند کرد. گوشی را از دسترس کودکان دور نگهدارید و آن را وسیله بازی آنها قرار ندهید. بازی کودکان با دستگاه تلفن موجب اشغال کاذب کانال […]

ادامه مطلب

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی