روابط عمومی

همدان افتخار ارتباطان کشور

 استان همدان جلوه‌ای از بالندگی ارتباطات کشور  در حالی که دهه‌های پایانی قرن گذشتة میلادی را با سیطرة تابناک و غیرقابل انکار ارتباطات مخابراتی سپری کردیم، در سالهای آغازین قرن بیست و یکم نیز، همچنان نفوذ درخشان این پدیدة شگرف صنعتی را در تمامی ابعاد تمدن کنونی به نظاره نشسته‌ایم و چنین به نظر می‌رسد […]

ادامه مطلب

اقدامات روابط عمومی

 اقدامات تحقیقاتی و مطالعات اجتماعی این بخش از اقدامات به عنوان ضروریترین اقدام روابط عمومی محسوب می شود که انجام برنامه های سازمان را نیز تعیین می کند و اصولاً موارد زیر را شامل می شود. – سنجش رضایتمندی مشترکین – جمع آوری اطلاعات درون سازمانی – تعیین نیازهای مشترکین – تعیین نیازهای ارتباطی جامعه […]

ادامه مطلب

معرفی روابط عمومی

 معرفی اجمالی روابط عمومی   روابط عمومی به عنوان واحدی که بیشترین ارتباط درون و برون سازمانی را بعهده دارد ، توجه و اهمیت ویژه ای طلب می کند . از یک سو ارتباط برون سازمانی روابط عمومی با سطوح مختلفی از مسئولین و مردم در امر برنامه ریزی و هماهنگی با مسئولین مرتبط و پاسخگویی به […]

ادامه مطلب

سایر خدمات

مزایده و مناقصه
نظام پیشنهادات
شهرستان های توابع
اطلاعات 118
رسیدگی به شکایات
نظرسنجی