تخفیف ویژه با امید کارت و بلیط تله کابین با تخفیف ویژه     
تاریخ اعتبار: -    شماره آگهی:

 کارت تخفیف امید با اعتبار 1 ساله و استفاده نامحدود از تخفیفات 5 الی 50% مراکز تحت پوشش با 30% تخفیف آماده عرضه در صورت نیاز شماره تلفن ثابت #42 را به سامانه 3000402440 ارسال فرمائید .
همکاران محترم :بلیط تله کابین ، سورتمه ، شهربازی ، سایتهای ورزشی برای استفاده تا آخر شهریور با 25% تخفیف تا آخر اسفند 50% تخفیف آماده عرضه در صورت نیاز شماره تلفن ثابت به سمانه 3000402440 ارسال فرمائید .
                                                           روابط عمومی9172792 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net