جلوگیری ازسوء استفاده احتمالی از مودم هایADSL     
تاریخ اعتبار: -    شماره آگهی:

adsl شرکت مخابرات ایران  اعلام کرد جهت جلوگیری از نفوذ به برخی مودم های 
متأسفانه  شاهد خرابکاری و قطع ارتباط خیل عظیمی از مشترکین ADSL شرکت مخابرات ایران در سوء استفاده از حفره های موجود در مودم های ADSL در هفته ای که گذشت بوده ایم که باعث قطع ارتباط مشترکین و تحمیل هزینه به مشترکین و شرکت مخابرات ایران بوده است.
با رعایت سیاستها و نکات امنیتی ذیل در تنظیم مودم و تحویل سرویس می توان نفوذ به مودم را به حداقل رسانید:
1_ سیاستگذاری شرکت مخابرات ایران در تأیید تعداد محدودی مودم و پیشنهاد آن به مشترک
2_ استخراج و مستند نمودن تنظیمات مودم پیشنهادی و به اشتراک گذاری آن
3_ اهتمام ویژه در بروز آوری نرم افزار مودم
4_ تغییر رمز ورود به مودم
5_ مسدود نمودن دسترسی به مودم از بیرون (WAN یاINTERNET )
6_ فعال نمودن فایروال مودم
7_ در زمان بروز مشکل RESET نرم افزاری و سخت افزاری مودم
8_ ایمن نمودن ارتباط بیسیم در مودم:
8-1- تغییر دادن SSID
8-2- مخفی نمودن SSID
8-3- فیلتر نمودن آدرس های MAC مجهز به اتصال بیسیم
8-4- استفاده از پروتکل رمز نگاری WPA2
8-5- غیر فعال نمودن WPS
8-6- وارد نمودن رمز پیچیده و طولانی در اتصال بیسیم
8-7- تضعیف آنتن دهی مودم تا حدی که مورد نیاز است و امواج بیسیم محدوه ی کمتری را پوشش دهند.با رعایت نکات فوق میتوان از نفوذ بد افزارها جلوگیری نمود9394287 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net