برگزاری هفته دوم مسابقات فوتسال یادبود شهدا وکارکنان ورزشکار مرحوم شده مخابرات  تاریخ: 17/10/1397
گزارش کامل مسابقات فوتسال یادبود شهدا وکارکنان ورزشکار مرحوم شده مخابرات(آقایان عباس مظفری،امیر فضلی، فوادرضا سهرابلو و شهید موسوی)


به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان مراسم افتتاحیه مسابقات فوتسال یادبود شهدا وکارکنان ورزشکار مرحوم شده مخابرات(آقایان عباس مظفری،امیر فضلی، فوادرضا سهرابلو و شهید موسوی)
باهمت وتلاش روابط عمومی ومجموعه ورزشی امام علی«ع»
با حضور مهندس گرزین مدیرمنطقه و خانواده ورزشکاران مخابرات امروز یکشنبه 97/10/16ساعت16:30در مجموعه ورزشی امام علی (ع) برگزار شد
مراسم افتتاحیه باقرائت آیاتی از قرآن کریم توسط مهدی قاسمی فوتبالیست بااخلاق آغازشد
سپس سلیمانی مربی فوتبال ضمن خیر مقدم به حضار هدف از برگزاری این گونه مسابقات را ایجاد انگیزه و رقابت صحیح وسالم درمیان ورزشکاران و
همچنین ایجاد فضای صمیمانه ورزشی به منظور جذب همکاران بیشتری به ورزش بیان کردند و حضور مهندس گرزین مدیر مخابرات منطقه در جمع ورزشکان را مایه شور و اشتیاق بیشتر آنها در این مجموعه ورزشی اعلام کردوازایشان تشکر کرد
درادامه مهندس گرزین اظهار امیدواری کرد که بابرنامه ریزی درست و هدفمند بتوانیم کارکنان بیشتری همراه با خانواده های آنها جذب ورزش کنیم
در پایان مراسم نصرت الله مرادی به نمایندگی از پرسنل مجموعه ورزشی امام علی«ع» مورد تشویق قرار گرفت ولوح تقدیر را از دست مدیر منطقه دریافت کرد
 
 
نتایج بازیهای هفته دوم :
بازی شماره سه : تیم مرحوم فضلی ۱ تیم مرحوم مظفری ۰
_________________________
بازی شماره ۴ :
تیم شهید موسوی ۹ تیم مرحوم سهرابلو ۳


بازیکن فنی بازی شماره ۳ از تیم فضلی محمد باقر بیگدلو

بازیکن فنی بازی شماره ۴ از تیم شهید موسوی نقی تکمداشی

بازیکن اخلاق بازی شماره ۳ از تیم مظفری عبداله کرمی با تمجید از هادی فلاحیان

بازیکن اخلاق بازی شماره ۴ از تیم سهرابلو مرتضی شکری با تمجید از حسین رضایی و علی طاهری

بازیهای هفته پایانی یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
تیم فضلی - تیم سهرابلو ساعت ۱۷
تیم شهید موسوی - تیم مظفری ۱۸


10132516 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net