گزارش تصویری افتتاحیه پروژه های مخابرات شهرستان اسدآباد و فامنین در استان همدان در دهه مبارک فجر سال 1396  تاریخ: 16/11/1396
افتتاحیه پروژه های مخابرات شهرستان اسدآباد و فامنین در استان همدان در دهه مبارک فجر سال 1396 با حضور رئیس اداره و کارکنان آن


گزارش تصویری
 افتتاحیه پروژه های مخابرات شهرستان اسدآباد و فامنین در استان همدان در دهه مبارک فجر سال 1396
با حضور رئیس اداره و کارکنان آن
 
 
 


9764703 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net