دیجیتالی شدن خدمات غیر حضوری مخابرات  تاریخ: 16/5/1396
مشترکین تلفن ثابت از این پس می توانند ریز کارکرد ماهیانه و به روز تلفن ثابت خود را هم از طریق پورتال شرکت مخابرات ایران به آدرس www.Tci.ir و هم از طریق سامانه تلفنی رایگان 2000 دریافت و پرداخت نمایند.


رئیس اداره روابط عمومی  مخابرات منطقه همدان: مشترکین تلفن ثابت از این پس می توانند ریز کارکرد ماهیانه و به روز تلفن ثابت خود را هم از طریق پورتال شرکت مخابرات ایران به آدرس  www.Tci.ir و هم از طریق سامانه تلفنی رایگان   2000 دریافت و پرداخت نمایند.
 حسن پور گفت: مشترکین از این پس می توانند با ارسال شماره تلفن ثابت خود از طریق پیامک با تلفن همراه به سامانه پیامکی 30001818 و دریافت پیامک از میزان بدهی خط تلفن آگاهی پیدا کنند.
وی افزود: سامانه تلفنی رایگان  2000 نیز  برای مشترکینی که دسترسی به اینترنت ندارند، خدمات رسانی می کندکه مشتریان محترم تلفن ثابت می توانند از این سامانه تلفنی  کارکرد بروز تلفن ثابت خود را دریافت و آنرا پرداخت نمایند. ضمنا تماس با این سامانه رایگان بوده و هیچ هزینه ای برای مشتریان  ندارد .
 از طریق سامانه رایگان 2000 پرداخت کلیه قبوض خدماتی همچون: آب ، برق ، گاز و عوارض شهرداری شهر همدان و تلفن همراه  اول امکان پذیر است


9098824 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net