اولین جلسه شورای مدیران با حضور مهندس گرزین  تاریخ: 13/8/1397
اولین جلسه شورای مدیران با حضور مهندس گرزین سرپرست مخابرات منطقه همدان در 12آبان سالجاری تشکیل شد.

در این جلسه مهندس گرزین گفت من حدود یک هفته است که در استان همدان هستم و با تعداد زیادی از همکاران در بخش های مختلف دیدار داشتم و مراکز مختلفی از مخابرات شهر همدان و تویسرکان را سرزدم خداراشکر همه پرسنل باسواد ، اهل کار،توانا وبخش نگهداری سوئیچ ها بسیارمنظم است
ایشان در ادامه گفت من وشمامدیران
باید با صبروحوصله به حرفهای پرسنل گوش دهیم وبرای بهتر شدن وضعیت معیشتی آنها تلاش کنیم واز هرگونه تفرقه پرهیز وانسجام و وحدت داشته باشیم
گرزین گفت نظم و انظباط،بهداشت ،تفکرمنظم و پرسنل منظم عملکرد بهتر و منظمی را در پی خواهد داشت
مدیرجدید مخابرات در ادامه اظهارداشت مدیران باید تعهد نسبت به هدف خودداشته وبرنامه ریزی کنند
مدیران باید توانایی شناخت صحیح از خویشتن را داشته باشند وهمواره نفس خودرا کنترل در عین حال نسبت به تغییروتحولات پیرامون خود هشیارباشند
مهندس گرزین ادامه دادماباید اعمال مدیریت تشویق وتنبیه درکارمان داشته باشیم با این تفاوت که تشویق را به موقع و تنبیه راکمی بتاخیر بیندازیم وهمواره اسرار کارکنان را حفظ کنیم انشاالله محیط کارمان را پراز عشق به همدیگر و مردم کنیم وبانگرشی نو به آینده بااستعانت خدای متعال وهمدلی وهمفکری همه کارکنان و مسئولان عزیز استان بتوانیم گامهای پیشرفت بهتری برداریم
مهندس گرزین در پایان اظهار داشت همانطور که کلیه همکاران به بنده قول داده اند اگر من یک قدم برای آنها بردارم آنها ده قدم بر میدارند من هم میخواهم با کمک شما مدیران اینکاررا در اولویت اول قرار دهم و رضایت پرسنل برای ما بسیار مهم است و انشاالله اگر رضایت آنها تامین گردد درآمد شرکت هم افزایش خواهد شد وبنده درحضور شما مدیران بویژه مدیر مالی قول میدهم اگر قرار شد پاداشی به شخص بنده داده شود آنرا به مجموعه پرسنل میدهم


9994160 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net