افتتاح ۲۵ پروژه مخابراتی با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیاردوششصدوهفتاد میلیون ریال  تاریخ: 17/11/1397
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان در پنجمین روز از دهه مبارک فجر ۲۵ پروژه مخابراتی با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیاردوششصدوهفتاد میلیون ریال با حضور امام جمعه ،فرماندار و سایر مسئولین ادارات شهرستان رزن افتتاح و به بهره برداری رسید.


افتتاح ۲۵ پروژه مخابراتی با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیاردوششصدوهفتاد میلیون ریال

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان در پنجمین روز از دهه مبارک فجر ۲۵ پروژه مخابراتی با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیاردوششصدوهفتاد میلیون ریال با حضور امام جمعه ،فرماندار و سایر مسئولین ادارات شهرستان رزن افتتاح و به بهره برداری رسید.

این طرحها شامل :
۱- ارتقاع سه سایت Bts به 3G و 4G
۲- توسعه و تعویض سوئیچ در سه روستا
۳-توسعه ADSL پنج روستا
۴-توسعه و تاسیس DWDM (انتقال اطلاعات بر بستر فیبر نوری) در ۱۴ مرکز شهری و روستایی


9994256 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net