تجلیل از ایثار گران مخابرات درباغ موزه دفاع مقدس  تاریخ: 15/2/1396
درمراسمی باحضورمدیر مخابرات منطقه همدان ، رئیس بسیج ادارات استان ، رئیس بسیج مهندسین صنعتی استان ،مسئول امورایثارگران ،تدارکات وروابط عمومی مخابرات ،ایثارگران وخانواده آنها در موزه باغ دفاع مقدس برگزارشد


بمناسبت ایام شعبانیه و روز جانبازمراسم تجلیل از ایثار گران مخابرات درباغ موزه دفاع مقدس شهرهمدان برگزارگردید. این . درابتدای مراسم مهندس نظری پویا ضمن خیرمقدم و تبریک ایام شعبانیه وروزکارگربه حضاروخانوده جانبازان اظهار داشتند که درزمینه زیرساخت مخابراتی درهمه قسمت ها مخصوصا درتلفن ثابت وهمراه در  استان همدان ازاستان های پیشرودرکشورمیباشیم درادامه  ازهمه همکاران درخواست کرد که   درانتخاباتی که پیش رو دارند شرکت فعال داشته باشند در ادامه مراسم  مهندس خاکپور مسؤول امور ایثارگران ضمن تبریک روزجانبازگزارشی ازعمکردامورایثارگران وصندوق ایثارگران مخابرات منطقه همدان  را ارا ئه کردند .در لحظات پایانی مراسم  سه نفر از همکاران جانبازوایثارگر برادران حمیدی
زهدی جبار و قاسمی خاطرات تلخ وشیرین ازجنگ 8ساله ودفاع مقدس خودرا بیان کردند،


9172788 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net