جلسه تجلیل از خانواده های معظم کارکنان شهید مخابرات منطقه همدان در دوران دفاع مقدس  تاریخ: 16/4/1397
این جلسه که باحضور مسئول ایثارگران استانداری همدان ،مدیرمخابرات منطقه همدان ، مسئول ایثارگزان مخابرات و خانواده های محترم شهید محمدکرمی ،شهید سید حمید موسوی ،شهید سید محسن حسینی ،شهیدمحمدرضازمانی برگزارشد از خانواده این شهدا تجلیل و قدردانی شدجلسه تجلیل از خانواده های معظم کارکنان شهید مخابرات منطقه همدان در دوران دفاع مقدس

این جلسه که باحضور مسئول ایثارگران استانداری همدان ،مدیرمخابرات منطقه همدان ، مسئول ایثارگزان مخابرات و خانواده های محترم شهید محمدکرمی ،شهید سید حمید موسوی ،شهید سید محسن حسینی ،شهیدمحمدرضازمانی برگزارشد از خانواده این شهدا تجلیل و قدردانی شد
در ابتدای این جلسه خاکپور مسئول امور ایثارگران مخابرات باتقدیم اشعاری در وصف شهدا گزارش آماری مختصری ازایثارگران مخابرات را بیان کردند.
در ادامه جلسه مهندس نظری پویا مدیر مخابرات منطقه بااشاره به یاد وخاطره شهدا خانواده شهدارا مایه افتخار نظام دانستن واظهار داشتن انشاالله با دعای خیر شما خانواده های محترم شهدا کارکنان خدوم مخابرات بتوانند خدمات شایسته تری به مردم عزیز استان ارائه کنند.
در ادامه جلسه توکلی مسئول امور ایثارگران استانداری استان با بیان خاطراتی از سردار همدانی و هم رزمان خود در دوران دفاع مقدس یادی کردند از شهید چیت ساز وشهدای دیگری که همگی از یارانی بودند که با عشق به امام حسین«ع» در دفاع از وطنشان به شهادت رسیدند .
مهندس مطهری بنمایندگی از مدعوین و خانواده های شهدا ضمن تشکر از مخابرات در برگزاری چنین مراسمی خانواده شهدارا چشم و چراغ کشور و خدمت به شهدا و خانواده آنها را از اهمیت ویژه ای دانستن و در ادامه خاطراتی از شهید همرزمشان علی چیت ساز را بیان کردند
در پایان مراسم ابتدا توکلی مشاور ومسئول ایثارگران استانداری با اهدای لوح تقدیراستاندارمحترم ازنظری پویا مدیرمخابرات منطقه تقدیر کرد و سپس مدیرمخابرات منطقه همدان بالوح تقدیراز خانواده محترم شهیدان مخابرات تجلیل نمودند9764540 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net