جایزه به مشتریان سرویسهای جدید غیرحجمی  تاریخ: 4/10/1396
به گزارش روابط عمومی مخابرات همدان جوایز در نظرگرفته شده برای مشتریان سرویسهای جدید غیرحجمی به شرح زیر میباشد:: 1_ 20 جایزه 20 میلیون تومانی ویژه مشتریان پیش پرداخت 2_ 20 جایزه 20 میلیون تومانی ویژه مشتریان پس پرداخت


 به گزارش روابط عمومی مخابرات همدان جوایز در نظرگرفته شده برای مشتریان سرویسهای جدید غیرحجمی به شرح زیر میباشد::
  1_ 20 جایزه 20 میلیون تومانی ویژه مشتریان پیش پرداخت
2_ 20 جایزه 20 میلیون تومانی ویژه مشتریان پس پرداخت
 
_ آیتم ها و امتیازات :
1_ مشتریان فعلی در صورت تبدیل سرویس خود به سرویسهای جدید 80 امتیاز
2_ مشتریان جدید 100 امتیاز
3_ به ازای هر یک مگابیت سرعت 20 امتیاز و برای سرعت 512 کیلوبیت 5 امتیاز
4_ به ازای هر یک ماه همراهی 100 امتیاز
_ مهلت شرکت در قرعه کشی تا عید نوروز
_ زمان قرعه کشی همزمان با گرامیداشت روز جهانی ارتباطات در 27 اردیبهشت 96
 


9394304 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net