جشن بزرگ رادیو محله با مشارکت همراه اول ومخابرات منطقه همدان  تاریخ: 20/12/1395
در مراسم جشن شاد رادیو محله با حضور گسترده مخاطبان برنامه و معاونت صدا،،مدیر تجاری وروسای ادارات روابط عمومی ،بازاریابی،اداره فروش عمده وکارشناسان حوزه روابط عمومی و تجاری برگزار شد درادامه این برنامه از فرمانده آتش نشانها به نمایندگی با دسته گل وسیم کارت دایمی همراه اول تقدیر شد


در پایان این برنامه بسیار شاد وسرگرم کننده مسابقه ای برگزارشدوبه 4نفرسیم کارت دایمی همراه اول اهداگردید


9172795 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net