سمینار آشنای مبانی فیبرنوری با حضور مدیر مخابرات منطقه همدان و نظام مهندسی رشته برق همدان  تاریخ: 2/9/1397
سمینار آموزشی آشنای با مبانی فیبرنوری با حضور مدیر مخابرات منطقه همدان و اعضای نظام مهندسی رشته برق استان همداندر این جلسه پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم
مهندس گرزین ضمن خیرمقدم به میهمانان گفت سیاست شرکت مخابرات ایران توسعه زیرساخت ارتباطی با محوریت افزایش پهنای باند بالا برای کشور است


10132518 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net