ثبت نام تلفن ثابت بیسیم «سیم کارتی» با هزینه درون شهری  تاریخ: 27/12/1396
قابل توجه ساکنین محترم بلوار ارم .باغات گنجنامه وتپه عباس آباد. واهالی حیدره ی بالای شهر اهالی محترم روستاهای محور امامزاده محسن (سولان.توییجین.موییجین.برفجین) و روستاههای یکن اباد و امزاجرد دهپیاز و گراچقا ثبت نام تلفن ثابت بیسیم «سیم کارتی» با هزینه درون شهری بصورت محدود. جهت ثبت نام به مرکز تلفن پاستور مراجعه فرمایید. روابط عمومی مخابرات منطقه همدان


 
قابل توجه ساکنین محترم بلوار ارم .باغات گنجنامه وتپه عباس آباد
اهالی محترم روستاهای محور امامزاده محسن (سولان.توییجین.موییجین.برفجین) و روستاههای یکن اباد و امزاجرد دهپیاز و گراچقا
.                    
 ثبت نام تلفن ثابت بیسیم «سیم کارتی»  با هزینه درون شهری  بصورت محدود. جهت ثبت نام به مرکز  تلفن پاستور مراجعه فرمایید.
روابط عمومی مخابرات منطقه همدان
 
 


9627515 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net