بیشترین حجم مصرفی اینترنت مشترکین همان ترافیک بین الملل است  تاریخ: 10/3/1397
حسن پور رئیس اداره روابط عمومی مخابرات منطقه همدان درپاسخ به سئوالات مطرح شده در خصوص ADSL گفت : حجم ترافیکی که مشترکین در زمان خرید سرویس به آنها اعلام میشود همان ترافیک بین الملل است و به ازای هر گیگا بایت ترافیک بین الملل امکان استفاده از چهار گیگا بایت ترافیک داخلی میسر است


 

بیشترین حجم مصرفی اینترنت مشترکین همان ترافیک بین الملل است 

حسن پور رئیس اداره روابط عمومی مخابرات منطقه همدان درپاسخ به سئوالات مطرح شده در خصوص ADSL گفت :

حجم ترافیکی که مشترکین در زمان خرید سرویس به آنها اعلام میشود همان ترافیک بین الملل است و به ازای هر گیگا بایت ترافیک بین الملل امکان استفاده از چهار گیگا بایت ترافیک داخلی میسر است .

 

یعنی طبق طبق جدول زیر در سرویس 1M جمع آستانه مصرف منصفانه 40GB و ترافیک بین المللGB 10 خواهد بود که در حقیقت بیشترین حجم مصرفی مشترکین همان ترافیک بین الملل است چون تعداد سایتهای داخلی که مشترکین بخواهند از آنها استفاده کنند بسیار کم هستند .

حسن پور در ادامه گفت محاسبه حجم ترافیک بر اساس مجموع ارسال و دریافت است و مشترکین اینترنت در صورت اتمام ترافیک ، اینترنت آنها قطع نمی شود بلکه سرعت آنها به ۱۲۸ کیلوبیت تغییر می کندو در صورت خرید بسته توسط مشتری سرعت به وضعیت اولیه برمی گردد

حسن پور در موردخرید ترافیک گفت تعرفه هر گیگا بایت ترافیک اضافه بین الملل ۲ هزار تومان و ترافیک داخلی هزار تومان است.

ومشترکینی که حجم ترافیک اضافه ای را خریداری کنند مانده حجم خریداری شده به دوره بعد منتقل میشود ولی مانده حجم آستانه مصرف به دوره بعد منتقل نمی گردد.


9627518 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net