برگزاری همایش بزرگداشت شهیدمصطفی صدرزاده شهیدشاخص بسیج کارمندان  تاریخ: 20/4/1397
همایش بزرگداشت شهیدمصطفی صدرزاده شهیدشاخص بسیج کارمندان در سالن اجتماعات مخابرات منطقه همدان با حضور سردارفرجی جانشین فرماندهی انصارالحسین ،علویان فرمانده حوزه مقاومت بسیج شرکت مخابرات ایران ،توکلی مسئول ایثارگران ومشاوراستانداری ،امیری فرمانده بسیج ادارات ،مسئولین بسیج مخابرات وشهرستانهای تابعه استان وکارکنان مخابرات


همایش بزرگداشت شهیدمصطفی صدرزاده شهیدشاخص بسیج کارمندان در سالن اجتماعات مخابرات منطقه همدان با حضور سردارفرجی جانشین فرماندهی انصارالحسین ،علویان فرمانده حوزه مقاومت بسیج شرکت مخابرات ایران ،توکلی مسئول ایثارگران ومشاوراستانداری ،امیری فرمانده بسیج ادارات ،مسئولین بسیج مخابرات وشهرستانهای تابعه استان وکارکنان مخابرات
در ابتدای مراسم نظری پویا مدیر مخابرات منطقه همدان با اشاره به نام و یادخاطره شهدا اظهار داشت اگر روحیه بسیجی گری در ادارات و کسب وکارها حاکم باشد هیچ کاری زمین نمی ماند و مشتری مداری و رضایتمندی مشتری که یکی از اهداف هربنگاه اقتصادی وتجاری است محقق خواهد شد درپایان مهندس نظری پویا از زحمات آقای مهندس جعفری فرمانده سابق بسیج مخابرات تشکر وبرای آقای احمدوند فرمانده جدید پایگاه مقاومت بسیج شهید موسوی مخابرات آرزوی موفقیت کردند و اظهار امیدواری کردند باکمک همکاران عزیزمان بتوانیم همه همکاران مخابرات را عضو بسیح نماییم
درادامه مراسم سردارفرجی جانشین فرماندهی انصارالحسین همدان با بیان خاطراتی از جبهه وجنگ روحیه شاد و پرازشور ونشاط بسیجی‌ها را در زمان جنگ با وجود گرمای زیاد ستود ایشان با اشاره به مشقتها و سختیهای زمان جنگ از تعدادی از هم رزمان خود بویژه حسین توکلی مدیرکل امور ایثارگران استانداری همدان که همگی مردانی با اراده وباایمان راسخ به آنچه که عقیده داشتند یاد کرد سردار فرجی در پایان یادآوری کردند مسئول بسیج بودن کاری دشوار است چون باید در کنار کار سازمانی این مسئولیت را نیز باید بپذیرید و مواظب نقشه های دشمنان باشیم .
در پایان مراسم سردار فرجی و نظری پویا مدیرمخابرات منطقه با لوح تقدیر از مهندس اله یارجعفری فرمانده سابق بسیج مخابرات تجلیل کردند


9764540 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net