عیدی شرکت مخابرات ایران: 24 ساعت مکالمه رایگان  تاریخ: 27/12/1396
شرکت مخابرات ایران، همزمان با فرا رسیدن سال نو از زمان سال تحویل به مدت 24 ساعت مکالمه رایگان درون استانی به مشتریان تلفن ثابت عیدی میدهد


شرکت مخابرات ایران در سراسر کشور  به هم وطنان خود 24 ساعت مکالمه رایگان  تلفن ثابت به ثابت درون استانی از آغاز تحویل سال 1397 تا 24 ساعت بعد هدیه می دهد از لحظه تحویل سال نو یعنی از ساعت 19:45 روز سه شنبه شروع و تاساعت 19:45 روز بعد(24 ساعت ) بوده  و شما می توانید (تلفن ثابت به ثابت درون استانی )رایگان صحبت کنید.  
   روابط عمومی مخابرات منطقه همدان


9627526 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net