جلسه مدیر مخابرات منطقه همدان با مدیران و کارشناسان نظام مهندسی استان همدان  تاریخ: 10/2/1397
جلسه مدیر مخابرات منطقه همدان با مدیران و کارشناسان نظام مهندسی استان همدان در خصوص ,واگذاری فیبر نوری برای ساختمانهای مسکونی واداری


جلسه مدیر مخابرات منطقه همدان با  مدیران و کارشناسان نظام مهندسی استان همدان در خصوص  ,واگذاری فیبر نوری برای ساختمانهای مسکونی واداری
Fiber To The Home :: FTTH
در ابتدای این جلسه مهندس نظری پویا مزایایی فیبر نوری را تشریح نمودند و اظهار داشتند پیشقراول فیبرنوری در کشور  استانهای تهران و اصفهان هستند و با یاری خدا در همدان هم در دو مرکز پاستوروبعثت  وشهرلاله جین  واگذاری این فناوری شروع شده و انشأالله در آینده شهرستانهای دیگر استان هم توسعه آن انجام خواهد شد
نظری پویا گفت با توجه منابع ومحدویتهای موجود فعلا ولویت واگذاری مناطق محدودی است.
مدیرمخابرات منطقه همدان  هزینه های داخل و خارج از ساختمان را بین 350هزارتومان تا 400هزارتومان بیان کردند.
درادامه جلسه  مهندس مقصود خواه مدیر نظام مهندسی وتعدادی از کارشناسان نظام مهندسی سئوالات خودرا مطرح کردند
مهندس چیت ساز در پاسخ به پرسشهای فنی مربوط به فیبرنوری به سرعت یک گیگابیت در ثانیه براین ابستر اشاره کرد
درپایان جلسه مهندسین و کارشناسان نظام مهندسی با اشاره به توافق نامه مابین مخابرات و نظام مهندسی و مسایل آموزشی نصب و
راه اندازی آن استفاده و بکارگیری این  فناوری را لازم دانستند و استقبال بسیار خوبی صورت گرفت
 


9627527 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net