مدیرکل حراست مرکزی مخابرات: پدافند غیرعامل شرکت مخابرات ایران از پیشروترین نهادهای پدافندی کشور است  تاریخ: 7/8/1396
مدیرکل حراست مرکزی مخابرات: پدافند غیرعامل شرکت مخابرات ایران از پیشروترین نهادهای پدافندی کشور است بنا بر اظهار نظر سازمان پدافند غیرعامل کشور، کمیته راهبردی پدافند غیرعامل شرکت مخابرات ایران در سنوات گذشته و حال از پیشروترین نهادها و شرکت ها در موضوع پدافند غیر عامل می باشد. مدیرکل حراست مرکزی مخابرات: پدافند غیرعامل شرکت مخابرات ایران از پیشروترین نهادهای پدافندی کشور است


مدیرکل حراست مرکزی مخابرات: پدافند غیرعامل شرکت مخابرات ایران از پیشروترین نهادهای پدافندی کشور است
بنا بر اظهار نظر سازمان پدافند غیرعامل کشور، کمیته راهبردی پدافند غیرعامل شرکت مخابرات ایران در سنوات گذشته و حال از پیشروترین نهادها و شرکت ها در موضوع پدافند غیر عامل می باشد.
مدیرکل حراست مرکزی مخابرات: پدافند غیرعامل شرکت مخابرات ایران از پیشروترین نهادهای پدافندی کشور است
بنا بر اظهار نظر سازمان پدافند غیرعامل کشور، کمیته راهبردی پدافند غیرعامل شرکت مخابرات ایران در سنوات گذشته و حال از پیشروترین نهادها و شرکت ها در موضوع پدافند غیر عامل می باشد.
 
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، آقای امینی مدیرکل حراست مرکزی مخابرات ضمن اعلام این مطلب افزود: رعایت اصول پدافند غیرعامل، تضمین کننده امنیت و پایداری شبکه مخابراتی کشور است و در همین راستا  هفته پدافند غیرعامل از دوم تا هشتم آبان ماه سال جاری در سراسر کشور برگزار می شود.

وی افزود: پدافند غیرعامل مجموعه اقدامات غیرمسلحانه ای است که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می گردد.

مدیرکل حراست مرکزی مخابرات تصریح کرد: به طور کلی، پدافند غیرعامل فعالیت هایی همچون مصون سازی زیرساخت های حیاتی، پایدارسازی و استحکام زیرساخت ها و ایمن سازی و کاهش آسیب پذیری مانند طرح های آمایش سرزمینی و سیر طرح های توسعه ای، پیاده سازی و اجرایی کردن راهبرد اقتصادی (اقتصاد مقاومتی) در بومی سازی تجهیزات مخابراتی و حفاظت از طرح های پدافند غیرعامل در جهت محروم سازی دشمن از کسب اطلاعات مربوط به زیرساخت های طبقه بندی شده را در بر می گیرد.

آقای امینی ادامه داد: کمیته راهبردی پدافند غیرعامل شرکت مخابرات ایران نیز در سنوات گذشته و حال از پیشروترین نهاد ها و شرکت ها در موضوع پدافند غیر عامل می باشد.

وی خاطرنشان کرد: دفاع سایبری، پدافند سایبری، ارتقاء پایداری و امنیت و مصون سازی زیر ساخت ها از جمله موضوعاتی است که در دبیرخانه کمیته پیگیری می شود.

مدیر کل حراست مرکزی شرکت مخابرات ایران در مورد برنامه های کمیته راهبردی پدافند غیرعامل و فعالیت های مجموعه مخابرات ایران در این حوزه گفت: دبیرخانه پدافند غیرعامل شرکت مخابرات ایران در هفته پدافند غیر عامل که از دوم تا هشتم آبان ماه سال جاری برگزار می شود، در 30 مخابرات منطقه ای و 2 شرکت اصلی( ارتباطات سیار و مخابرات منطقه تهران) بیش از 60 الی 70 مانور و رزمایش تخصصی برگزار می نماید که اکثریت این مانورها در سطح ملی می باشد.

وی در مورد هدف از برگزاری هفته پدافند غیرعامل گفت: معرفی دستاورد های تخصصی پدافند غیرعامل، ایجاد تحرک و انگیزه در سازمان ها، نهادها و شرکت ها در مورد پدافند غیرعامل، ایجاد زمینه مشارکت فکری در پاسخگویی به نیاز های تخصصی پدافند غیرعامل، زمینه سازی برای تحقق تدابیر و رهنمودهای مقام معظم رهبری درخصوص پدافند غیرعامل از جمله اهداف برگزاری این هفته است.

آقای امینی در مورد دفاع سایبری و نقش مخابرات یادآور شد: در موضوع پدافند سایبری ، توجه به آسیب پذیری های موجود در فضای سایبری و پیچیدگی روز افزون و رو به ازدیاد سامانه های مبتنی بر فناوری اطلاعات و همچنین، ارتقاء پایداری و امنیت و مصون سازی زیر ساخت ها، دبیرخانه کمیته راهبردی را بر آن داشت که در تمامی مراکز مخابراتی و مناطق، مرکز پدافند سایبری ایجاد نماید.


9459663 :آمار بازدید

همدان میدان آرامگاه بوعلی سینا ساختمان مخابرات منطقه  همدان
دورنگار :08138271941
powered by : noujan.net